NEW WATER COOLED CHILLER CARRIER

ติดต่อผู้ขาย


ชื่อ : NEW WATER COOLED CHILLER CARRIER
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
NEW WATER COOLED CHILLER CARRIER

เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ
       ให้บริการจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเดินเครื่อง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่ แบบที่พักอาศัยไปจนถึงแบบธุรกิจขนาดใหญ่
   - แบบที่พักอาศัยทั่วไป (Residential Air conditioner) ที่มีการทำความเย็น
   - แบบอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง (Light commercial) ที่มีการทำความเย็น 5-30 ตัน
   - แบบธุรกิจขนาดใหญ่ (Commercial) ที่มีการทำความเย็น มากกว่า 30 ตันขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง