ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครงาน

24 ก.พ. 2563

ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานดังนี้
1) วิศวกรเครื่องกล 1 ตำแหน่ง
2) เขียนแบบเครื่องกล 1ตำแหน่ง
3) ช่างยนต์ 2 ตำแหน่ง
4) ช่างเครื่องปรับอากาศ สำหรับโรงงาน 3 ตำแหน่ง
5) ช่างเครื่องทำความเย็น 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามที่ตกลง