สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   11  
2 Sep 2020   9  
3 Sep 2020   6  
4 Sep 2020   10  
5 Sep 2020   17  
6 Sep 2020   8  
7 Sep 2020   7  
8 Sep 2020   21  
9 Sep 2020   17  
10 Sep 2020   119  
11 Sep 2020   12  
12 Sep 2020   9  
13 Sep 2020   12  
14 Sep 2020   25  
15 Sep 2020   17  
16 Sep 2020   18  
17 Sep 2020   16  
18 Sep 2020   40  
19 Sep 2020   14  
20 Sep 2020   15  
21 Sep 2020   25  
22 Sep 2020   14  
23 Sep 2020   26  
24 Sep 2020   36  
25 Sep 2020   12  
26 Sep 2020   19  
27 Sep 2020   23  
28 Sep 2020   18  
29 Sep 2020   22  
30 Sep 2020   13