สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   11  
2 Aug 2020   17  
3 Aug 2020   15  
4 Aug 2020   22  
5 Aug 2020   24  
6 Aug 2020   14  
7 Aug 2020   22  
8 Aug 2020   9  
9 Aug 2020   23  
10 Aug 2020   18  
11 Aug 2020   19  
12 Aug 2020   13  
13 Aug 2020   12  
14 Aug 2020   23  
15 Aug 2020   15  
16 Aug 2020   13  
17 Aug 2020   24  
18 Aug 2020   25  
19 Aug 2020   21  
20 Aug 2020   21  
21 Aug 2020   9  
22 Aug 2020   7  
23 Aug 2020   11  
24 Aug 2020   13  
25 Aug 2020   8  
26 Aug 2020   25  
27 Aug 2020   25  
28 Aug 2020   14  
29 Aug 2020   9  
30 Aug 2020   13  
31 Aug 2020   10