สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   30  
2 Jul 2020   26  
3 Jul 2020   17  
4 Jul 2020   17  
5 Jul 2020   10  
6 Jul 2020   17  
7 Jul 2020   15  
8 Jul 2020   7  
9 Jul 2020   14  
10 Jul 2020   13  
11 Jul 2020   11  
12 Jul 2020   15  
13 Jul 2020   13  
14 Jul 2020   29  
15 Jul 2020   13  
16 Jul 2020   11  
17 Jul 2020   10  
18 Jul 2020   10  
19 Jul 2020   4  
20 Jul 2020   10  
21 Jul 2020   15  
22 Jul 2020   18  
23 Jul 2020   13  
24 Jul 2020   8  
25 Jul 2020   14  
26 Jul 2020   10  
27 Jul 2020   16  
28 Jul 2020   9  
29 Jul 2020   19  
30 Jul 2020   14  
31 Jul 2020   8