สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   21  
2 Jun 2020   31  
3 Jun 2020   34  
4 Jun 2020   36  
5 Jun 2020   44  
6 Jun 2020   39  
7 Jun 2020   44  
8 Jun 2020   32  
9 Jun 2020   32  
10 Jun 2020   21  
11 Jun 2020   22  
12 Jun 2020   16  
13 Jun 2020   14  
14 Jun 2020   12  
15 Jun 2020   17  
16 Jun 2020   25  
17 Jun 2020   11  
18 Jun 2020   14  
19 Jun 2020   16  
20 Jun 2020   21  
21 Jun 2020   10  
22 Jun 2020   10  
23 Jun 2020   30  
24 Jun 2020   21  
25 Jun 2020   17  
26 Jun 2020   27  
27 Jun 2020   10  
28 Jun 2020   9  
29 Jun 2020   11  
30 Jun 2020   10