สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   30  
2 May 2020   20  
3 May 2020   25  
4 May 2020   24  
5 May 2020   31  
6 May 2020   28  
7 May 2020   40  
8 May 2020   39  
9 May 2020   33  
10 May 2020   20  
11 May 2020   25  
12 May 2020   15  
13 May 2020   9  
14 May 2020   24  
15 May 2020   24  
16 May 2020   21  
17 May 2020   21  
18 May 2020   38  
19 May 2020   19  
20 May 2020   14  
21 May 2020   23  
22 May 2020   14  
23 May 2020   13  
24 May 2020   11  
25 May 2020   16  
26 May 2020   20  
27 May 2020   22  
28 May 2020   18  
29 May 2020   32  
30 May 2020   19  
31 May 2020   27