สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   20  
2 Apr 2020   22  
3 Apr 2020   29  
4 Apr 2020   27  
5 Apr 2020   12  
6 Apr 2020   5  
7 Apr 2020   23  
8 Apr 2020   29  
9 Apr 2020   16  
10 Apr 2020   25  
11 Apr 2020   14  
12 Apr 2020   9  
13 Apr 2020   18  
14 Apr 2020   14  
15 Apr 2020   9  
16 Apr 2020   18  
17 Apr 2020   15  
18 Apr 2020   22  
19 Apr 2020   17  
20 Apr 2020   23  
21 Apr 2020   24  
22 Apr 2020   35  
23 Apr 2020   30  
24 Apr 2020   30  
25 Apr 2020   24  
26 Apr 2020   25  
27 Apr 2020   28  
28 Apr 2020   21  
29 Apr 2020   21  
30 Apr 2020   37