สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   7  
2 Mar 2020   24  
3 Mar 2020   10  
4 Mar 2020   13  
5 Mar 2020   27  
6 Mar 2020   12  
7 Mar 2020   7  
8 Mar 2020   12  
9 Mar 2020   14  
10 Mar 2020   13  
11 Mar 2020   18  
12 Mar 2020   14  
13 Mar 2020   21  
14 Mar 2020   5  
15 Mar 2020   11  
16 Mar 2020   19  
17 Mar 2020   15  
18 Mar 2020   23  
19 Mar 2020   17  
20 Mar 2020   29  
21 Mar 2020   20  
22 Mar 2020   12  
23 Mar 2020   19  
24 Mar 2020   9  
25 Mar 2020   13  
26 Mar 2020   25  
27 Mar 2020   20  
28 Mar 2020   15  
29 Mar 2020   23  
30 Mar 2020   25  
31 Mar 2020   17