สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   15  
2 Nov 2020   15  
3 Nov 2020   26  
4 Nov 2020   12  
5 Nov 2020   12  
6 Nov 2020   16  
7 Nov 2020   24  
8 Nov 2020   12  
9 Nov 2020   26  
10 Nov 2020   16  
11 Nov 2020   30  
12 Nov 2020   18  
13 Nov 2020   5  
14 Nov 2020   13  
15 Nov 2020   9  
16 Nov 2020   18  
17 Nov 2020   15  
18 Nov 2020   8  
19 Nov 2020   24  
20 Nov 2020   20  
21 Nov 2020   14  
22 Nov 2020   19  
23 Nov 2020   115  
24 Nov 2020   10  
25 Nov 2020   11  
26 Nov 2020   12  
27 Nov 2020   17  
28 Nov 2020   15  
29 Nov 2020   18  
30 Nov 2020   12