สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   22  
2 Oct 2020   20  
3 Oct 2020   19  
4 Oct 2020   15  
5 Oct 2020   14  
6 Oct 2020   13  
7 Oct 2020   11  
8 Oct 2020   17  
9 Oct 2020   18  
10 Oct 2020   13  
11 Oct 2020   21  
12 Oct 2020   16  
13 Oct 2020   22  
14 Oct 2020   15  
15 Oct 2020   17  
16 Oct 2020   30  
17 Oct 2020   20  
18 Oct 2020   15  
19 Oct 2020   21  
20 Oct 2020   14  
21 Oct 2020   17  
22 Oct 2020   10  
23 Oct 2020   5  
24 Oct 2020   9  
25 Oct 2020   8  
26 Oct 2020   13  
27 Oct 2020   10  
28 Oct 2020   9  
29 Oct 2020   22  
30 Oct 2020   9  
31 Oct 2020   7