บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เวิด์ล คูล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ ของยี่ห้อ แคเรียร์ (CARRIER) และโตชิบา (TOSHIBA) และยี่ห้ออื่นๆ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง บริการตรวจ ซ่อม แก้ไข บำรุงรักษา หลังการขายครบวงจร ด้วยทีมช่างและวิศวกรที่ชำนาญ 
     โดยประสบการณ์ที่ชำนาญ ความไว้วางใจจากลูกค้าและความมุ่งมั่นพัฒนาต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาศักยภาพของทีมวิศวกรรมจนเป็นผู้ให้บริการ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เดินเครื่องระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ผลิตระบบปรับอากาศ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ห้องเย็น ระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ ตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายและสามารถทำ turn key project เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายใต้การดำเนินการที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001 : 2008 รองรับ
โดยมีแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ คือ 
     1. ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
     2. รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ
     3. ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจอยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโดยแยกการให้บริการหลัก ดังต่อไปนี้


1. ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ (Air conditioning and ventilation system)
     บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชนิดต่างๆ ของยี่ห้อ” แคร์เรีย Carrier”และ“โตชิบา Toshiba” และยี่ห้ออื่นๆ ที่สามารถตอบสนองการใช้งานตั้งแต่แบบที่พักอาศัยทั่วไป ที่มีการทำความเย็น 1-3 ตัน แบบอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลางที่มีการทำความเย็น 5-30 ตัน และแบบธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการทำความเย็น มากกว่า 30 ตันขึ้นไป
     ออกแบบ ผลิต จัดหา จำหน่าย เครื่องปรับอากาศและระบบที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย เช่น เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ชนิดทำน้ำเย็น (Chiller Unit) ทั้งระบายด้วยอากาศ (Air Cooled) และน้ำ (Water Cooled) ที่ใช้ในอาคารสำนักงาน โรงงานทั่วไป โดยคอมเพรสเซอร์ที่เลือกใช้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งชนิด
สโครล (Scroll) ลูกสูบ (Reciprocating) และสกรู (Screw) พร้อมงานระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องปรับอากาศส่วนกลางดังกล่าวจะถูกติดตั้งร่วมกับระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องส่งลมเย็น ท่อส่งลมเย็น ท่อน้ำเย็น หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ปั๊มน้ำเย็นหมุนเวียน เป็นต้น
     ออกแบบ จัดหา จำหน่าย ระบบระบายอากาศในอาคาร เช่น งานท่อลม หัวจ่ายลม พัดลม ระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ASHRAE SMACNA เป็นต้น

2. ธุรกิจเครื่องทำความเย็น ห้องเย็น (Refrigeration and cold room system)

ออกแบบ ผลิต จัดหา จำหน่ายระบบเครื่องทำความเย็นทั้งขนาดเล็กและใหญ่, ระบบห้องเย็น (Cold Room), ระบบแช่แช็งทั่วไป (Freezer), ระบบแช่แข็งแบบลมแรง (Air Blast Freezer) ในธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, โรงเชือดไก่ สุกร และอื่นๆ พร้อมงานระบบไฟฟ้าและควบคุมอัตโนมัติ

3. ธุรกิจงานติดตั้ง ซ่อมแซมแก้ไข การบำรุงรักษา และ จำหน่ายอะไหล่

ให้บริการงานติดตั้ง เดินเครื่อง ซ่อมแซมแก้ไขและการบำรุงรักษาทั่วไปและเชิงป้องกัน เกี่ยวเนื่องของธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศ และธุรกิจเครื่องทำความเย็น ห้องเย็น เพื่อสร้างความมั่นใจ และพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการที่มีต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังให้บริการ จัดหา จำหน่ายอะไหล่ที่จำเป็นและหรือทดแทนได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบต่อการทำธุรกิจของลูกค้า รวมไปถึงศูนย์บริการรับซ่อมคอมเพรสเซอร์ในระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

4. ธุรกิจท่อและข้อต่อระบบ pressing (Fire Protection System)

ให้บริการจัดจำหน่าย ติดตั้ง ทดสอบ ท่อ, ข้อต่อ นำเข้าจากยุโรป รวมทั้งเครื่องมือ Pressing เพื่อใช้ในระบบ ดังต่อไปนี้ เช่น ระบบท่อดับเพลิง, ระบบท่อน้ำร้อน, ระบบท่อน้ำดี, ระบบท่อน้ำเสีย และระบบบ่อจ่ายก๊าซ โดยไม่ต้องใช้วิธีการเชื่อม แบบเดิมๆ ทำให้การบริหารเวลาของโครงการดำเนินได้รวดเร็วขึ้น ขณะปฎิบัติงานไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรทางช่างผู้ชำนาญในการเชื่อม ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลง ท่อและข้อต่อ ผลิตตามมาตรฐานยุโรป UNI ENISO9001 และได้รับการรับรองจากเยอรมัน เพื่อใช้กับคุณภาพน้ำดื่ม Certification DVGW W534, ก๊าซติดไฟ Certification DVGW G260 และ G5614, มาตรฐาน UN EN 12845 และ UNI 10779 สำหรับระบบ Sprinkler และ Fire Fighting ส่วนการรับรองจากเยอรมัน จะเป็น Certification VdS 2344/2100-26
     นอกจากท่อและข้อต่อ ดังกล่าวยังได้รับมาตรฐาน ABS ของอเมริกา ท่อและข้อต่อสามารถทำงานที่ความดันสูงสุด 16 บาร์และอุณหภูมิทำงานสูงสุด 180 องศาเซลเซียส วัสดุที่ใช้ทำท่อมีทั้ง สแตนเลส สตีล 316L (Stainless Steel), คาร์บอน สตีล (Carbon Steel) และคอบโปรนิคเกิล (Cupronickel) โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง DN12-DN100

5. ธุรกิจรับจ้างการผลิตชิ้นงานเหล็กและงานเชื่อม

ให้บริการรับจ้าง ออกแบบ หรือผลิตชิ้นงานเหล็กต่างๆ ตามแบบของลูกค้า เช่น การตัดชิ้นงานแผ่นเหล็กตามขนาดพร้อมเจาะรูและพับขึ้นรูป, การทำแท่นฐานเหล็กเพื่อรองรับท่อ, การประกอบโครงสร้างเหล็กตามงานแบบ, การทำแผ่นป้ายสินค้าและอื่นๆ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย